Webová stránka sdružení 12 Men of Tyn(e)

Webová stránka sdružení 12 Mužů od Týna - 12 Men of Tyn(e) - je webbovou stránkou tvořenou sdružením pro Muže od Týna (členy sdružení, přidružené členy), přátele i partnery, a případně, pokud se na ní řízením osudu dostanou, i pro přátelé dobré whisky, zejména té sladové ze Skotska. Účelem této webové stránky je jednak býti vlastní klubovou diskusní a informační platformou Mužů od Týna, jednak představit a presentovat sdružení 12 Mužů od Týna - 12 Men of Tyn(e) navenek. Přinášet, pravidelně i nepravidelně, informace ze života a agendy sdružení, a pokud autorům obsahu této webbové stránky stačí síly, i ze života a událostí, které se sdružení a skotské sladové whisky, dotýkají, případně jsou, či vzhledem k své náplni či informační hodnotě mohou být, pro jeho členy, přátelé a společenství lidí s podobnými zájmy či zaměřením, zajímavé.

Co v jednotlivých sekcích a rubrikách najdete ?

V sekci SPOLEČENSTVÍ & UDÁLOSTI - SPOLEČENSTVÍ MEN OF TYN(E) to bude pár slov, článků, postřehů a fotografií o tom kdo jsme, co jsme zač, s čím máme skotskou sladovou whisky spojenou, kde jsme ve spojení s ní byli (co jsme viděli a případně zažili). Sekce SUDOVÝ PROGRAM MEN OF TYN(E) pak přináší pár slov a údajů o hlavních cílech a aktivitě sdružení - sudech single malt whisky z jednotlivých produkčních oblastí Skotska.

V rubrice PRÁVĚ TEĎ co je aktuálního u Mužů od Týna (zkráceně MoT)......

KALENDÁŘ je kalendářem Muži od Týna registrovaných akci ze světa whisky i ze života společenství MoT .

V rubrice MEN OF TYN(E) DOPORUČUJÍ lze nalézt přehled brandů, značek, plnění skotské sladové whisky ..... lokací, hotelů, barů, restaurací, whiskyshopů, golfových hřišť......... médií, publikací,..... a tak různě .........které MoTi doporučují ostatním MoTům, případně těm, co by se až na příslušné místo proklikali... ... a to včetně rubriky NEVER MORE" (dtto, v obráceném gardu - Magazín Reflex promine.)

PARTNEŘI A PŘÁTELÉ uvádí naše partnery a přátele, aneb ty
koho máme rádi, kdo pro nás něco pozitivního udělal a kdo si toto označení zaslouží....

ODKAZYobsahují odkazy na místa, kde je to - minimálně pro nás - důležité a kde rádi jsme (reálně i virtuálně) a kde to máme rádi (a můžeme se k tomu přihlásit).

SCOUTING, SCOUTING REPORTS, přináší a sumarizuje informace (poznatky, názory, pohledy) o tom, co muži od Týna vyzkoušeli na vlastní kůži (myšleno pochopitelně z oblastí, které souvisí se světem whisky. Jak jinak, že ?)

CHARITA je (resp. bude) rubrikou o tom, co mají whisky a charita společného - a počínaje příštím rokem též to kolik v sdružení 12 Men of Tyn(e) přispěli na charitu a kdo z MoT přispěl nejvíce ...

NOVINKY ZE SVĚTA WHISKY (včetně ARCHIVU) nemohou obsahovat nic jiného než přehled vybraných zajímavých zpráv a aktualit ze světa whisky, případně i od MoT.

Kontakt na sdružení je uveden v sekci KONTAKT.

Sekce NOVÉ obsahuje „rychlý" přehled toho co je nového ve sdružení MoT a na našem webu

Pro členy a přidružené členy sdružení Sdružení 12 Men of Tyn(e) je určena samostatná sekce PRO ČLENY .

HASTE YA BACK ! SLAINTHE !